Klachten

Klachtenregeling
Fysiotherapie praktijk De Hoek heeft een klachtenregeling. Een klacht kan bestaan uit een verschil over inhoudelijke zaken betreffende een behandeling, maar ook over de bejegening door uw fysiotherapeut.
Deze klachtenregeling houdt in dat er voor u als cliƫnt een drietal manieren is om uw klacht kenbaar te maken:

  • uw klacht bespreken met de desbetreffende hulpverlener
  • uw klacht opsturen naar de praktijk via dit klachtenformulier
  • uw klacht schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie Fysiotherapie

Het postadres
Klachtencommissie Fysiotherapie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

De klachtencommissie is zo samengesteld dat eerlijke objectieve behandeling van uw klacht verzekerd is.
De commissie bestaat uit vijf onafhankelijke leden.
De werkwijze van de klachtencommissie is vastgelegd in een klachtenreglement.