Fysergo

FysergoArbeidsfysiotherapie
Onze praktijk is aangesloten bij het re-integratiebedrijf Fysergo/Fysarbo. Via dat bedrijf voeren wij trainingen uit om werknemers, die langdurig klachten hebben aan de houding en het bewegingsapparaat (of die steeds terugkerende klachten hebben), weer versneld terug te laten keren op hun werkplek. Deze trainingen worden ook ingezet om herhalend verzuim te verminderen.

Deze vorm van re-integratie is de laatste jaren steeds meer in opkomst. Bedrijven zijn sinds de nieuwe wet Poortwachter, vaker zelf verantwoordelijk voor het herstel van hun zieke werknemers. Het doorbetalen van het ziektegeld gedurende twee jaar heeft grote gevolgen voor de werkgever. Om die reden zijn ze geïnteresseerd in deze manier van re-integratie.

Werknemers met klachten worden eerst gescreend door fysiotherapeuten die bij hun bedrijf zijn aangesloten of die nauw samenwerken met de Arbo-diensten. Indien zij van mening zijn dat de werknemer beter is geholpen met een zogenaamde individuele ‘workhardeningstraining’ in plaats van een reguliere behandeling fysiotherapie, dan worden zij doorverwezen naar onze praktijk.

Na een intake, waarin een nulmeting wordt gedaan om het startniveau te bepalen, gaat de werknemer gedurende drie maanden tweemaal per week trainen (1.5 uur per trainingssessie). Voor de werknemer wordt een individueel trainingsschema opgesteld dat gericht is op de beperkingen die zij ondervinden in hun werk. Na zes weken wordt een tussenevaluatie gedaan en na 13 weken wordt een eindverslag gemaakt, waarna beiden stukken worden teruggestuurd naar de bedrijfsarts. Deze trainingen worden gegeven op de locatie van Delta Sportcentrum.

Naast deze trainingen kan er ook een vraag komen om de werkplek van een werknemer te gaan onderzoeken en daarbij een advies te schrijven over eventuele tekortkomingen van de werkplek. Ook adviezen om die werkplek beter geschikt te maken voor de werknemer horen hierbij. Het doel is om steeds terugkerende klachten die veroorzaakt worden door een overbelasting op de werkplek te voorkomen c.q te verminderen.