Arbeidsfysiotherapie

Onze praktijk is aangesloten bij het reïntegratiebedrijf Fysergo/Fysarbo. Via dat bedrijf voeren wij trainingen uit om werknemers, die langdurig klachten hebben aan het houding- en bewegingsapparaat of die steeds terugkerende klachten hebben, weer versneld terug te laten keren op hun werkplek of om herhalend verzuim te verminderen.

Foto 1-> Opgeruimde werkplek ook belangrijk om ongelukken te voorkomen.

Bovengenoemde vorm van re-integratie is de laatste jaren steeds meer in opkomst. Bedrijven zijn sinds de nieuwe wet Poortwachter, zelf verantwoordelijk voor het herstel van hun zieke werknemers. Het doorbetalen van het ziektegeld gedurende twee jaar heeft grote gevolgen voor de werkgevers. Om die reden zijn ze geïnteresseerd in deze manier van re-integratie.


Foto 2-> Een juiste werkplek en werkhouding is erg belangrijk.

Werknemers met klachten worden eerst gescreend door fysiotherapeuten die bij hun bedrijf zijn aangesloten of die nauw samenwerken met de Arbo diensten. Indien zij van mening zijn dat de werknemer beter is geholpen met een specifieke training gericht op het uit te voeren werk de zogenaamde individuele workhardeningstraining i.p.v. een reguliere behandeling fysiotherapie, dan worden zij doorverwezen naar onze praktijk. Tijdens de intake wordt een nulmeting gedaan, zodat duidelijk is waar het startniveau ligt. De werknemer gaat 3 maanden 2x per week trainen gedurende 1,5 uur per trainingssessie. Voor de werknemer wordt een individueel trainingsschema opgesteld dat gericht is op de beperkingen die hij/zij ondervindt in de uitvoering van het werk. Na 6 weken wordt een tussenevaluatie gedaan en na 13 weken een eindverslag gemaakt welke beiden worden opgestuurd naar de bedrijfsarts.

Deze trainingen worden gedaan op de locatie van Delta SportCentrum. Naast deze trainingen kan er ook een vraag komen om de werkplek van een werknemer te onderzoeken en daarbij een advies te schrijven betreffende de tekortkomingen van de werkplek, maar ook adviezen om die werkplek beter geschikt te maken voor de werknemer. Dit allemaal met als doel om steeds terugkerende klachten die veroorzaakt worden door een overbelasting op de werkplek te voorkomen c.q te verminderen.