Bekkenbodem therapie / Incontinentie

Incontinentie is het ongewild verlies van urine en /of ontlasting. Urine incontinentie komt meer voor in vergelijking met het niet goed kunnen ophouden van de ontlasting.
Vaak begint het met het verlies van een paar druppels urine als er een hogere druk op de blaas wordt gezet, zoals bijv. tijdens lachen, tillen, hoesten of sporten. Dit wordt officieel stress urine incontinentie genoemd. Het is een inspanningsgebonden incontinentie.

De urine incontinentie is terug te voeren op het niet goed meer functioneren van de bekkenbodemspieren. Deze spieren onder in het bekken vormen samen de bodem van het bekken en geven steun aan de blaashals, zodat deze gesloten blijft als de blaas zich vult. Ook tijdens bij plotseling hoesten of lachen. Als men gaat plassen dan ontspannen de bekkenbodemspieren en gaat de blaashals open. De urine kan dan wegstromen.

Deze vorm van incontinentie is niet ernstig, maar wel heel vervelend. Mensen schamen zich er vaak voor en daardoor wordt er ook niet veel over gesproken. Incontinentie komt eigenlijk alleen maar voor bij volwassen mensen en voornamelijk bij vrouwen. De behandeling bestaat uit adviezen en het trainen van de bekkenbodemspieren. De klachten zijn vaak goed te behandelen en zullen dan volledig verdwijnen of in ieder geval afnemen.