FysioFitscan

Bewegen om de fitheid te verbeteren vereist een grotere inspanning dan bewegen voor gezondheidsbevordering.

Definitie vitaliteit

 • Vitaliteit is voldoende aan energie hebben. Natuurlijke gesteldheid en krachten (ijzersterk) van je lichaam, een sterk immuunsysteem dus, emotionele (ontroering) energie, je lekker voelen en mentale (de geest, de gedachte) energie, een sterke persoonlijkheid en goede toekomst visie voor jezelf.
 • Levenskracht; de 'normale' vermindering van vitaliteit, ongeveer vanaf het 60ste jaar; kan worden gekenmerkt door gebrek aan belangstelling, lusteloosheid, prikkelbaarheid, koppigheid, geestelijke verwarring, affectlabiliteit, depressiviteit, moeheid, slaapstoornissen, concentratieverlies, gebrek aan inzicht.

Gezond of fit?

FysioFitscanEr bestaat een belangrijk verschil tussen het verbeteren van gezondheid en het verbeteren van fitheid. Gezondheidswinst wordt al bereikt met activiteiten met een lage tot matige intensiteit. Wandelen, fietsen, traplopen, tuinieren e.d. leveren al een behoorlijke gezondheidswinst op. Echter, om FIT te worden is meer nodig. Fitheidverbeteringen zijn niet met matig intensief bewegen te realiseren. De NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) geeft een algemeen advies omtrent bewegen en gezondheid. Opvolgen van deze adviezen zal vooral gezondheidswinst opleveren die in belangrijke mate hart- en vaataandoeningen helpt voorkomen. Fitheidverbeteringen mogen van deze norm niet worden verwacht.

Daarom de FysioFitscan van fysiotherapiepraktijk De Hoek
De FysioFitscan van fysiotherapiepraktijk De Hoek biedt handvatten aan u als persoon en aan organisaties om vitaal en gezond gedrag te ontwikkelen. Met als gevolg een duurzaam gezondheidsniveau van personen en duurzame inzetbaarheid van werknemers binnen organisaties.
Wat kunnen wij als Delta SportCentrum en fysiotherapiepraktijk De Hoek voor u als persoon en voor organisaties gaan betekenen? De meest voor de hand liggende route is het in kaart brengen van de gezondheidsstatus van personen en werknemers. Dit wordt gedaan d.m.v. een screening op herstelbelemmerende factoren bij personen/werknemer en of de omgeving/werkomgeving van personen/ werknemer.

Foto 4-> Lenigheid van de rug als onderdeel van een FysioFitscan.

FysioFitscan
Met het afnemen van de FysioFitscan van fysiotherapie praktijk De Hoek wordt in kaart gebracht hoe werknemers omgaan met bewegen, ontspanning, roken, alcohol en voeding. Men krijgt op deze manier direct inzicht in leefstijl en huidige gezondheid.

 1. Leefstijlvragenlijst (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning).
 2. Gezondheidstest. Tijdens deze test worden de volgende metingen uitgevoerd: lengte, gewicht, BMI, buikomvang, vetpercentage, bloeddruk.,Glucose en cholesterol doormiddel van een vingerprik. Vervolgens worden de schouder- en ruglenigheid, handknijpkracht getest en het uithoudingsvermogen door middel van een fietsproef.
 3. Afsluitend adviesgesprek. Tijdens het afsluitende gesprek krijgt u een indicatie hoe het met uw gezondheid is gesteld en zal met u besproken worden welke mogelijkheden u hebt om uw huidige gezondheid te behouden of indien nodig te verbeteren. Na de test ontvangt u een rapport met de bevinden en een daaraan gekoppeld advies.

U wordt dan, een ieder naar zijn/haar vermogen, gestimuleerd te gaan bewegen en een meer actieve leefstijl te gaan ontwikkelen. Dat betekent een leefstijl waarbij dagelijks tenminste 30 minuten matig intensief actief moet worden bewogen (conform de Nederlandse Norm Gezond Bewegen).
Voor veel mensen in Nederland betekent dat een structurele verandering van het beweeggedrag en maar vaak ook van de huidige leefstijl. De afname van bovenstaande scan kan een start zijn voor de verandering van die huidige leefstijl. Een voorbeeld van mogelijke adviezen:

 • U gaat trainen bij het Delta SportCentrum in de reguliere fitness/personal trainer.
 • U gaat trainen via fysiotherapie praktijk De Hoek in het Medische Trainingstherapie Traject in geval er klachten zijn bij bewegend functioneren.
 • U start een behandeling reguliere fysiotherapie bij fysiotherapie praktijk De Hoek op een van de diverse locaties
  (raadpleeg de bereikbaarheid en route-informatie)
 • Uw gezondheid voldoet aan de normwaarden en gaat niet verder met een van de bovenstaande mogelijkheden.